Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht houdt zich bezig met alle juridische aspecten rondom onroerende zaken. Wij bij Law & More kunnen u juridisch bijstaan wanneer u vragen of geschillen heeft omtrent de koop en verkoop van onroerend goed. Daarnaast kunnen wij u op het gebied van het bouwrecht en het huurrecht assisteren.

Bouwrecht

Als onderneming binnen de bouwsector heeft u vaak met verschillende partijen te maken. Opdrachtgevers, architecten en aannemers moeten afspraken met elkaar maken, omdat de werkzaamheden nauw met elkaar zijn verbonden. Door de vele samenwerkingen binnen het bouwproces, heeft ieder van deze partijen wettelijke vastgestelde rechten en plichten. Door de complexiteit die samenwerkingen binnen de bouw met zich meebrengen, kunnen allerlei juridische kwesties ontstaan. Welke rechten en plichten heeft u tegenover deze partijen? Wie kan er aansprakelijk gesteld worden in het geval dat er schade ontstaat door een bouwtechnische fout? Law & More kan u van juridisch advies voorzien en indien nodig procederen.

Verder kunnen wij u adviseren over alle regelgeving waaraan bouwwerken moeten voldoen. Op die manier worden juridische problemen bijvoorbeeld omtrent de aansprakelijkheid bij schade zoveel mogelijk voorkomen.

Kortom kunnen wij onder andere de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

 • Vaststellen van uw rechten en plichten als actor binnen het bouwproces;
 • Adviseren over de voorwaarden waaraan een bouwwerk moet voldoen;
 • Bijstaan wanneer u aansprakelijk gesteld wordt.

Huurrecht

Law & More staat zowel huurders als verhuurders bij voor het voorkomen en oplossen van juridische problemen. Huurders en verhuurders hebben speciale wettelijke verplichtingen. Deze zijn regelend van aard. Dat betekent dat een huurder en verhuurder ook andere afspraken daarvoor in de plaats kunnen stellen. Daarnaast zijn er ook dwingendrechtelijke bepalingen binnen het huurrecht. Van deze regels, welke vooral beogen de huurder als zwakkere partij te beschermen, kan niet contractueel worden afgeweken. Indien deze regels of afspraken niet worden nageleefd zijn er verschillende acties die ondernomen kunnen worden. Bevindt u zich in een situatie waarbij uw wederpartij zich niet aan zijn afspraken houdt, dan kunt u bij ons terecht voor juridisch advies.

Voorbeelden van onderwerpen waaromtrent wij u kunnen bijstaan:

 • het opstellen van een huurovereenkomst wanneer u verhuurder bent;
 • geschillen omtrent de uitleg van de overeenkomst;
 • stappen ondernemen indien een huurder of verhuurder zich niet aan afspraken houdt;
 • beëindiging van de huurovereenkomst.

Bedrijfsruimte huren

Wanneer u een onderneming wilt drijven heeft u uiteraard een bedrijfsruimte nodig. Indien u voornemens bent een bedrijfsruimte te huren zal er een huurovereenkomst gesloten moeten worden. Voor het huren van bedrijfsruimte, zoals een kantoor, gelden specifieke wettelijke regels. U kunt bij ons terecht wanneer u een huurovereenkomst wilt sluiten. Wat wij voor u kunnen betekenen:

 • beoordelen soort huurovereenkomst en de bijbehorende rechten en plichten;
 • adviseren in geval van huurprijswijzigingen;
 • adviseren omtrent ontruimingsbescherming.

Heeft u uw oog laten vallen op een mooi pand? Wanneer u een pand wilt huren is het, evenals wanneer u deze wilt kopen, noodzakelijk om te weten of de activiteiten die u wilt verrichten, overeenkomen met de bestemming die de gemeente aan een pand heeft gegeven. Law & More beschikt over de kennis van bestemmingsplannen en kan beoordelen of de ruimte geschikt is om te huren.

Bedrijfspand kopen

Indien u het voornemen heeft een bedrijfspand te kopen of u bent reeds eigenaar van een bedrijfspand, dan kunnen wij u assisteren op onder meer de volgende onderwerpen:

 • onderhandelingen over de koopovereenkomst;
 • uitleg van de overeenkomst;
 • niet nakomen van afspraken door de verhuurder;
 • beëindiging van de overeenkomst;
 • hypotheken en financieringen.

No-nonsense mentaliteit

Het team van Law & More denkt met u mee en kijkt verder dan enkel de juridische aspecten. Tot de kern van het probleem komen en het vervolgens doelgericht aanpakken, daar gaat het om. Dankzij onze no-nonsense mentaliteit en jarenlange ervaring kunt u bij ons rekenen op nauw betrokken en efficiënte juridische ondersteuning.

Contact

Heeft u vragen of een probleem met betrekking tot het vreemdelingenrecht? Voelt u zich dan vrij om contact op te nemen met mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl of mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl of bel ons op +31 (0)40-3690680.