Categorie: Nieuws

Het plaatsen van negatieve en valse Google reviews kwam

Het plaatsen van negatieve en valse Google reviews kwam een ontevreden klant van een kinderdagverblijf zeer duur te staan. De klant plaatste anoniem en onder verschillende aliassen negatieve recensies die betrekking hadden op het kinderdagverblijf en haar directie. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat de plaatster niet gemotiveerd heeft weersproken dat zij in strijd heeft gehandeld met hetgeen volgens ongeschreven recht […]

Lees verder

Bent u van plan om uw onderneming te verkopen?

Laat u dan goed adviseren over de plichten ten opzichte van de ondernemingsraad van uw onderneming. Zo kunt u een potentiële belemmering van het verkoopproces voorkomen. In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam oordeelde de Ondernemingskamer dat de verkopende rechtspersoon en haar aandeelhouders te kort zijn geschoten in hun zorgplicht jegens de ondernemingsraad van de verkochte vennootschap, nu zij […]

Lees verder

Privacygevoelige telecommunicatie in de toekomst beter grondwettelijk beschermd

Op 12 juli 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plasterk, dat ziet op een betere grondwettelijke bescherming van e-mail en andere vormen van privacygevoelige telecommunicatie. Volgens lid 2 van artikel 13 van de Grondwet is het telefoon- en telegraafgeheim onschendbaar. Gezien de huidige ontwikkelingen in de telecommunicatie verdient het […]

Lees verder

De Rotterdamse haven en TNT hebben last van een wereldwijde hacker aanval

Op 27 juni 2017 zijn wereldwijd bedrijven getroffen door een IT-storing door een aanval met ransomware. In Nederland meldden APM (het grootste Rotterdamse containeroverslagbedrijf), TNT en medicijnfabrikant MSD het uitvallen van hun IT-systeem door het virus genaamd “Petya”. Het computervirus begon in Oekraïne, waar banken, overheidsbedrijven en het elektriciteitsnet van Oekraïne getroffen werden en verspreidde zich daarna over de wereld. […]

Lees verder

Google moet recordboete van 2,42 miljard EUR betalen. Mogelijk komen er nog twee zaken

De Europese Commissie heeft beschikt dat Google een boete van 2,42 miljard EUR moet betalen wegens schending van de EU-antitrustregels. Het agentschap van de EU geeft aan dat Google haar eigen Google Shopping producten bevoordeelt ten nadele van andere productaanbieders. Bij aanklikken verschijnen de producten van Google Shopping aan de top van de pagina met zoekresultaten, terwijl de zoekalgoritmen van […]

Lees verder

Europese Commissie…

Europese Commissie eist inzage in door intermediairs voor hun cliënten ontworpen constructies voor belastingontwijking. Landen lopen jaarlijks belastinginkomsten mis door veelal grensoverschrijdende belastingconstructies die belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten (intermediairs) ontwerpen voor hun cliënten. Om transparantie te bevorderen en deze belastingen te kunnen innen stelt de Europese Commissie voor deze intermediairs vanaf 1 januari 2019 te verplichten hun constructies aan […]

Lees verder

Cybersecuritybeeld Nederland 2017 – iedereen nodig om Nederland digitaal veilig te houden

Cybersecuritybeeld Nederland 2017 – iedereen nodig om Nederland digitaal veilig te houden. We kunnen ons het leven niet meer voorstellen zonder internet. Het maakt het leven gemakkelijk maar aan de andere kant brengt het veel risico’s mee. Technologieën ontwikkelen zich snel; tegelijkertijd stijgt de cybercriminaliteit. Dijkhoff (demissionair staatssecretaris) merkt op in Cybersecuritybeeld Nederland 2017 dat de digitale weerbaarheid in Nederland […]

Lees verder

Nederland is een innovatieleider in Europa

Volgens de European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie, krijgt Nederland  27 indicatoren voor innovatiekracht. Nederland staat nu op de vierde plek (2016 – vijfde plek), en is samen met Denemarken, Finland en het Verenigd Koninkrijk in 2017 als innovatieleider aangeduid. Volgens de Nederlandse Minister van Economische Zaken zijn we tot dit resultaat gekomen omdat staat, universiteiten en bedrijven in […]

Lees verder

Belasting: vroeger en nu.

De geschiedenis van belasting begint in de Romeinse tijd. Volk dat woonde op grondgebied van het Romeinse Rijk moest belasting betalen. De eerste belastingregels in Nederland verschijnen in 1805. Het basisprincipe van belasting was geboren: het inkomen. De inkomstenbelasting werd in 1904 geformaliseerd. BTW, inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, milieubelasting – het zijn allemaal belastingen die we in deze moderne tijd betalen. […]

Lees verder

Bent u Nederlander en wilt u trouwen in het buitenland?

Voor menig Nederlander zal het een droom zijn: trouwen op een mooie locatie in het buitenland, misschien wel op je geliefde vaste vakantiebestemming in Griekenland of Spanje. Als je als Nederlander wil gaan trouwen in het buitenland, moet je echter vaak aan een groot aantal formaliteiten voldoen en aan een groot aantal vragen denken. Mag je als niet-inwoner bijvoorbeeld wel […]

Lees verder

1 juli 2017 verandert de Arbowet in Nederland en daarmee…

1 juli 2017 verandert de Arbowet in Nederland en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Werkomstandigheden vormen belangrijke factoren in de arbeidsverhouding. Voor werkgevers en werknemers valt er dan ook een hoop voordeel te behalen wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt. Er bestaat momenteel een veelvoud aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers, hetgeen kan leiden tot ontoereikende zorg. […]

Lees verder

Het minimumloon verandert per 1 juli 2017 in Nederland.

Het minimumloon in Nederland hangt af van de leeftijd van een werknemer. De regels omtrent het minimumloon kunnen jaarlijks verschillen. Zo is de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon per 1 juli 2017 22. Het wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2017 € 1.565,40 per maand (voor werknemers van 22 jaar en ouder). Alle informatie over de veranderingen in het minimumloon kunt […]

Lees verder

Juridische procedures zijn bedoeld om een oplossing voor een probleem te vinden…

Juridische procedures zijn bedoeld om een oplossing voor een probleem te vinden, maar bereiken doorgaans het tegenovergesteld; zo blijkt uit een onderzoek van Nederlands onderzoeksinstituut HiiL. Problemen worden steeds minder vaak opgelost, nu het traditionele procesmodel (het zogenaamde tournooimodel) partijen juist uit elkaar drijft. Als gevolg hiervan pleit de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak voor het invoeren van experimenteerbepalingen, waarmee […]

Lees verder

Niet alleen op Twitter en Instagram is de hashtag populair…

Niet alleen op Twitter en Instagram is de hashtag populair. Steeds vaker gebruikt men ook in een handelsmerk een hashtag. In 2016 is het aantal handelsmerken met een hashtag ervoor wereldwijd zelfs gestegen met 64%. Een goed voorbeeld hiervan is de handelsnaam ‘#getthanked’ van T-Mobile. Het claimen van een hashtag als handelsmerk is overigens niet altijd even makkelijk. Zo moet […]

Lees verder