Bestuurdersaansprakelijkheid

Introductie  Zelf een onderneming starten is voor veel mensen aantrekkelijk en kent verschillende voordelen. Wat (toekomstige) ondernemers echter onderschatten, is dat het starten van een onderneming ook nadelen en risico’s met zich meebrengt. Wanneer een onderneming in de vorm van een rechtspersoon opgericht wordt, is het risico van bestuurdersaansprakelijkheid namelijk aanwezig. Een rechtspersoon is een eigen juridische entiteit met rechtspersoonlijkheid. […]

Lees verder

De Nederlandse Kennismigrantenregeling 2018

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Het aantal internationale werknemers binnen Nederlandse organisaties groeit. Voor mensen van buiten de Europese Unie is het mogelijk om als kennismigrant naar Nederland te komen. Maar wat wordt er verstaan onder een kennismigrant? Een kennismigrant is een hoogopgeleide buitenlander met de nationaliteit van een land buiten de EU en Zwitserland, die naar Nederland komt […]

Lees verder

Immigratierecht: Verblijfsvergunningen and Naturalisatie

Introductie Wanneer vreemdelingen naar Nederland willen komen, hebben zij daar een bepaalde reden voor. Zij willen zich bijvoorbeeld herenigen met hun familie, gaan werken of gaan studeren in Nederland. De reden voor hun verblijf wordt het verblijfsdoel genoemd. Een verblijfsvergunning kan worden verstrekt door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (hierna genoemd de ‘IND’) met een tijdelijk of niet-tijdelijk verblijfdoel. Na […]

Lees verder

Algemene voorwaarden: wat u erover moet weten

Wanneer u iets koopt via een webwinkel wordt u vaak gevraagd om vóór elektronische betaling een hokje aan te vinken waarmee u aangeeft dat u akkoord gaat met de algemene (leverings)voorwaarden van de webwinkel. Als u dit hokje aan vinkt zonder kennis te nemen van de voorwaarden waaronder u de aankoop doet, bent u niet de enige: vrijwel iedereen doet […]

Lees verder

Het plaatsen van negatieve en valse Google reviews kwam

Het plaatsen van negatieve en valse Google reviews kwam een ontevreden klant van een kinderdagverblijf zeer duur te staan. De klant plaatste anoniem en onder verschillende aliassen negatieve recensies die betrekking hadden op het kinderdagverblijf en haar directie. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat de plaatster niet gemotiveerd heeft weersproken dat zij in strijd heeft gehandeld met hetgeen volgens ongeschreven recht […]

Lees verder

Bent u van plan om uw onderneming te verkopen?

Laat u dan goed adviseren over de plichten ten opzichte van de ondernemingsraad van uw onderneming. Zo kunt u een potentiële belemmering van het verkoopproces voorkomen. In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam oordeelde de Ondernemingskamer dat de verkopende rechtspersoon en haar aandeelhouders te kort zijn geschoten in hun zorgplicht jegens de ondernemingsraad van de verkochte vennootschap, nu zij […]

Lees verder

Aandeelhouders handelen onrechtmatig door tegen gemaakte afspraak in heimelijk te contracteren

Dit is een samenvatting van de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 10 januari 2018. In deze zaak vordert eiseres vergoeding van de schade wegens heimelijk contracteren door aandeelhouders. Vijf aandeelhouders van een B.V. hebben samen afgesproken hun aandelen te verkopen aan een GmbH en vervolgens managementovereenkomsten met deze GmbH af te sluiten. Alle aandeelhouders zouden hierbij gelijkelijk beloond worden […]

Lees verder

Rechter verplicht B.V. om een kopie van de jaarrekeningen te verstrekken aan minderheidsaandeelhouder

Dit is een samenvatting van de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 18 december 2017. In deze zaak vordert Intermodal Container Services B.V. (hierna: ICS), minderheidsaandeelhouder van Curacaosche Haven Maatschappij B.V. (hierna: CHC), dat CHC haar jaarrekeningen over de jaren 2012 tot en met 2016 met de bijbehorende management letters van de controlerende accountant overlegt. Uit […]

Lees verder

Privacygevoelige telecommunicatie in de toekomst beter grondwettelijk beschermd

Op 12 juli 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plasterk, dat ziet op een betere grondwettelijke bescherming van e-mail en andere vormen van privacygevoelige telecommunicatie. Volgens lid 2 van artikel 13 van de Grondwet is het telefoon- en telegraafgeheim onschendbaar. Gezien de huidige ontwikkelingen in de telecommunicatie verdient het […]

Lees verder

De Rotterdamse haven en TNT hebben last van een wereldwijde hacker aanval

Op 27 juni 2017 zijn wereldwijd bedrijven getroffen door een IT-storing door een aanval met ransomware. In Nederland meldden APM (het grootste Rotterdamse containeroverslagbedrijf), TNT en medicijnfabrikant MSD het uitvallen van hun IT-systeem door het virus genaamd “Petya”. Het computervirus begon in Oekraïne, waar banken, overheidsbedrijven en het elektriciteitsnet van Oekraïne getroffen werden en verspreidde zich daarna over de wereld. […]

Lees verder

Google moet recordboete van 2,42 miljard EUR betalen. Mogelijk komen er nog twee zaken

De Europese Commissie heeft beschikt dat Google een boete van 2,42 miljard EUR moet betalen wegens schending van de EU-antitrustregels. Het agentschap van de EU geeft aan dat Google haar eigen Google Shopping producten bevoordeelt ten nadele van andere productaanbieders. Bij aanklikken verschijnen de producten van Google Shopping aan de top van de pagina met zoekresultaten, terwijl de zoekalgoritmen van […]

Lees verder

Europese Commissie…

Europese Commissie eist inzage in door intermediairs voor hun cliënten ontworpen constructies voor belastingontwijking. Landen lopen jaarlijks belastinginkomsten mis door veelal grensoverschrijdende belastingconstructies die belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten (intermediairs) ontwerpen voor hun cliënten. Om transparantie te bevorderen en deze belastingen te kunnen innen stelt de Europese Commissie voor deze intermediairs vanaf 1 januari 2019 te verplichten hun constructies aan […]

Lees verder

Cybersecuritybeeld Nederland 2017 – iedereen nodig om Nederland digitaal veilig te houden

Cybersecuritybeeld Nederland 2017 – iedereen nodig om Nederland digitaal veilig te houden. We kunnen ons het leven niet meer voorstellen zonder internet. Het maakt het leven gemakkelijk maar aan de andere kant brengt het veel risico’s mee. Technologieën ontwikkelen zich snel; tegelijkertijd stijgt de cybercriminaliteit. Dijkhoff (demissionair staatssecretaris) merkt op in Cybersecuritybeeld Nederland 2017 dat de digitale weerbaarheid in Nederland […]

Lees verder

Nederland is een innovatieleider in Europa

Volgens de European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie, krijgt Nederland  27 indicatoren voor innovatiekracht. Nederland staat nu op de vierde plek (2016 – vijfde plek), en is samen met Denemarken, Finland en het Verenigd Koninkrijk in 2017 als innovatieleider aangeduid. Volgens de Nederlandse Minister van Economische Zaken zijn we tot dit resultaat gekomen omdat staat, universiteiten en bedrijven in […]

Lees verder